SAMMITR VEHICLE TECHNOLOGY DEVELOPMENT (NANJING) CO., LTD.

SMMVT ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน โดยกลุ่มบริษัทสามมิตร (ประเทศไทย) SMMVT เราเป็นศูนย์กลางในเรื่องการวิจัยและพัฒนาและต้นน้ำการผลิต Parts และเป็น Supply Chain ของกลุ่มบริษัทสามมิตร และบริษัทในเครือ บริษัทของเรามีสัมพันธภาพอันดีกับผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำและบริษัท OEM ในจีน SMMVT มีงานพื่นที่การทำงานและการผลิตที่มากกว่า18000 ตารางเมตร ทั้งนี้เพื่อรองรับการผลิตชิ้นงานต่างๆชิ้นส่วน Modular Part ของรถบรรทุก รถพ่วง อุปกรณ์ตกแต่ง และชิ้นส่วนอะไหล่อื่นๆ อีกมากมาย
  • SAMMITR VEHICLE TECHNOLOGY DEVELOPMENT (NANJING) CO., LTD.
  • No. 2 Shunli Road, Riverside Economic & Technology Development Zone, Jiangning District, Nanjing, P. R. C. 211178
  • +86 25 6995 1088