Privacy Policy

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อ สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง หรือบริษัทในเครือของ สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง และบริษัทในเครือของ สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้ร่วมกัน และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังอาจรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวกับข้อมูลอื่นเพื่อใช้ในการจัดหา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ร้องขอ แต่หากคุณเลือกไม่ระบุข้อมูล ในหลายๆ กรณีเราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราให้กับคุณ หรือตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีได้

 

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม

 

 

วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

เราอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่ สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง ต้องปฏิบัติตาม หรือเมื่อเราได้ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายต่อ สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง หรือต่อบุคคลภายนอกที่อาจจำเป็นต้องเป็นผู้รับการเปิดเผยข้อมูล

 

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์ของ สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง, บริการออนไลน์, แอพพลิเคชั่นแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ, ข้อความอีเมล และโฆษณาต่างๆ อาจใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น พิกเซลแท็ก และเว็บบีคอน เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้น ช่วยบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้เข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา ช่วยอำนวยความสะดวก และยังช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บอีกด้วย โดยเราถือว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม เท่าที่กฎหมายท้องถิ่นถือว่าที่อยู่ Internet Protocol (IP) หรือตัวบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกันเป็นข้อมูลส่วนตัว เราก็จะถือว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนตัวด้วยเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน เท่าที่มีการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้งยังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อจดจำข้อมูลส่วนตัวเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ บริการออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นของเรา จุดมุ่งหมายของเราในกรณีนี้คือการปรับปรุงให้ประสบการณ์ของคุณกับเรามีความสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการของคุณมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่เราทราบชื่อของคุณจะทำให้เราสามารถทักทายคุณได้ในครั้งต่อไปที่คุณเข้ามายัง เว็บไซต์สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้งหรือการที่เราทราบประเทศและภาษาของคุณ ตลอดจนสถานศึกษาของคุณในกรณีที่คุณเป็นอาจารย์ จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่เหมาะกับคุณและมีประโยชน์มากขึ้นได้ หรือแม้แต่การที่เราทราบว่าบุคคลอื่นได้ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์บางชิ้น หรือใช้บริการบางอย่าง จะช่วยให้เราสามารถปรับการโฆษณาและการติดต่อสื่อสารทางอีเมลของเราให้ตรงกับความสนใจของคุณได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการที่เราทราบข้อมูลการติดต่อของคุณ ตัวระบุฮาร์ดแวร์ และข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้ จะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งระบบปฏิบัติการให้เป็นอย่างที่คุณต้องการ

หากคุณต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ ในขณะที่กำลังใช้เว็บไซต์อยู่ ให้เข้าไปที่ส่วนการตั้งค่าของเว็บเบราวเซอร์ จากนั้นไปที่หน้าต่างความเป็นส่วนตัว  เพื่อตั้งค่าตามที่ต้องการ หากเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือพกพา ให้ไปที่ “การตั้งค่า” จากนั้นไปที่เว็บเบราวเซอร์ แล้วเลื่อนลงมายังส่วน “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” จากนั้นแตะ “ปิดกั้นคุกกี้” เพื่อตั้งค่าตามที่ต้องการ สำหรับเบราเซอร์อื่นๆ ให้ตรวจสอบวิธีปิดใช้งานคุกกี้กับผู้ให้บริการของคุณ ทั้งนี้โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์ของ สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อปิดใช้งานคุกกี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในไฟล์รายการบันทึก เช่นเดียวกับบริการอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่ ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่ Internet Protocol (IP), ประเภทและภาษาของเบราเซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่อ้างอิงมาและที่ออก, ระบบปฏิบัติการ, วันที่/เวลาที่ประทับ และข้อมูลคลิกสตรีม

โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการดูแลไซต์ เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ไซต์ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม ซึ่งสามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้งอาจใช้ข้อมูลนี้ในบริการด้านการตลาดและโฆษณาของเรา

ในอีเมลของเราบางฉบับ เราใช้ “URL แบบคลิกผ่าน” ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในเว็บไซต์ของสามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง เมื่อลูกค้าคลิกที่ URL ประเภทนี้ ลูกค้าจะถูกส่งผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งก่อนที่จะมาถึงเพจที่เป็นเป้าหมายในเว็บไซต์ของเรา เราติดตามข้อมูลการคลิกผ่านนี้เพื่อช่วยในการระบุความสนใจในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง และเพื่อวัดประสิทธิผลในการติดต่อสื่อสารของเรากับลูกค้า โดยหากคุณไม่ต้องการให้ถูกติดตามด้วยวิธีนี้ คุณไม่ควรคลิกที่ลิงก์ข้อความหรือลิงก์กราฟิกใดๆ ในข้อความอีเมล

พิกเซลแท็กจะช่วยให้เราส่งข้อความอีเมลในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถอ่านได้ และบอกเราว่าลูกค้าได้เปิดอ่านอีเมลแล้วหรือไม่ โดยเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อลดจำนวนหรือหยุดส่งอีเมลไปให้ลูกค้า

 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

ในบางครั้ง สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างให้กับพันธมิตรทางกลยุทธ์ซึ่งทำงานร่วมกับ สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการ หรือช่วย สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า โดย สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของเราเท่านั้น และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาด

ผู้ให้บริการ

สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆ เช่น การประมวลผลข้อมูล การขยายระยะเวลาสินเชื่อ การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า การนำส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ การจัดการและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า การให้บริการลูกค้า การประเมินความสนใจของคุณในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และการดำเนินการศึกษาวิจัยลูกค้า หรือการสำรวจความพึงพอใจ โดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ และอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใดก็ตามที่ สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง ดำเนินงานอยู่

อื่นๆ

สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม

และเรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใดๆ และทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของคุณ เมื่อ สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่่มีการเข้าถึงอย่างจำกัดซึ่งมีอยู่ในสถานประกอบการที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

 

ความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง ช่วยให้คุณสามารถจัดการดูแลข้อมูลส่วนตัวให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอัพเดทอยู่เสมอได้โดยง่าย เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และสรุปข้อมูลความเป็นส่วนตัวเฉพาะของบริการของเรา เมื่อเราประเมินระยะเวลาดังกล่าว เราพิจารณาความจำเป็นของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวอย่างรอบคอบ และหากเราพบว่ามีความจำเป็น เราจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านี้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ไซต์และบริการของบริษัทอื่น

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ แอพพลิเคชั่น และบริการของ สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก และในบางครั้งผลิตภัณฑ์และบริการของเรายังอาจใช้หรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทเหล่านั้นด้วย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกซึ่งอาจมีข้อมูล อย่างเช่น ข้อมูลบ่งบอกตำแหน่งที่ตั้ง หรือรายละเอียดการติดต่อ จะอยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก เราขอแนะนำให้คุณศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

 

คำมั่นสัญญาของบริษัทเราต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับความปลอดภัย เราได้แจ้งให้พนักงานของ สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง รับทราบเกี่ยวกับแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา และบังคับใช้มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดภายในบริษัท และเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในประเทศที่เป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปด้วย

 

คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการประมวลผลข้อมูลของ สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง หรือต้องการติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในประเทศที่เป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป หรือหากคุณต้องการร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อเรา คุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ด้วยหมายเลข บริการช่วยเหลือของ สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง สำหรับประเทศของคุณได้ตลอดเวลา

เมื่อได้รับคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเนื่องจากได้รับคำขอเพื่อเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูล เรามีทีมงานที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อคัดกรองผู้ติดต่อและพยายามตอบข้อกังวลหรือข้อสงสัยของคุณ ในกรณีที่ปัญหาของคุณมีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ ผู้ติดต่อที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติดังที่กล่าวมาทั้งหมดจะได้รับคำตอบ หากคุณไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับ คุณอาจส่งเรื่องร้องเรียนของคุณไปยังผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณ หากคุณสอบถามเรา เราจะพยายามหาข้อมูลให้กับคุณเกี่ยวกับวิธีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจนำมาใช้ได้กับสถานการณ์ของคุณ

สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง อาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ และเมื่อเราเปลี่ยนแปลงนโยบายในสาระสำคัญ เราจะประกาศแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเรา พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขปรับปรุง