ข้อมูลบริษัท


ดร.เชาว์ โพธิ์ศิริสุข

สารจากประธานกรรมการบริษัท

“จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยกว่า 60 ปี บริษัทสามมิตรได้พัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะเป็น “ผู้ให้บริการยานยนตร์ขนส่งโลจิสติกส์แบบครบวงจร” โดยนอกจากจะให้ความพอใจกับลูกค้า แล้วยังสนองตอบต่อแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เราตระหนักดีว่า ต้นทุนของผู้ประกอบการภาคขนส่งนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่มพลังงานทางเลือก เพื่อช่วยลดภาระรายจ่ายดังกล่าว ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) สามารถเชื่อมโยงธุรกิจของบริษัทสามมิตรให้สามารถให้ลูกค้าของสามมิตรมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการและบริการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี IOT ของบริษัทสามมิตรสามารถช่วยผลักดันงานของเราสู่ความล้ำทันสมัยของการบริการเคลื่อนที่  รวมทั้งบูรณาการข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารสู่ระบบการบริการอัจฉริยะเพื่อธุรกิจแบบ B2B และ B2C


วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นผู้นำในระดับสากล       ด้านยานยนตร์   โลจิสติกส์โซลูชั่น เพื่อการเชื่อมต่อระบบการขนส่ง


พันธกิจ

เชื่อมต่อทุกชีวิตด้วยการสร้างระบบโลจิสติกส์โซลูชั่นที่เข้าใจและเข้าถึงทุกความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า


พันธะสัญญา

มุุ่งสู่ความเป็นเลิศในการทำงานเพื่อสนองตอบทุกความต้องการด้านโลจิสติกส์ยานยนต์ของลูกค้า

มาตรฐานบริษัท

Safety

ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยสูงสุดสำหรับทั้งผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าของเราทุกคนทุกเวลา

Quality

กระบวนการการทำงานทั้งหมดต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีคุณภาพและเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะชิ้นส่วนต่างๆ อุปกรณ์เครื่องมือ ขั้นตอนและกระบวนการการทำงาน ทั้งหมดต้องผ่านการทำงานที่ปราศจากข้อผิดพลาดเท่านั้น

Smart

เรียนรู้และก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานและการผลิต

Innovative

มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมและโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

Honest

ซื่อสัตย์ จริงใจ และโปร่งใสในการบริการ

Sustainable

บริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน เราดำเนินงานอย่างอุตสาหะไม่ใช่เพียงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในวันนี้แต่เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าอีกด้วย โดยคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด ผสานกับกระบวนการการผลิตและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อลดและกำจัดของเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Teamwork

มุ่งมั่นรวมพลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกัน ด้วยการสื่อสารอย่างเปิดกว้างและจริงใจ ร่วมมือร่วมใจ พร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน

สถานภาพขององค์กร

รู้จักเข้าใจกลุ่มบริษัทสามมิตร

เพื่อตอบสนองความต้องการ ทางโลจิสติกส์ยานยนตร์ เพื่อการขนส่งของลูกค้ากลุ่ม บริษัทสามมิตรในฐานะผู้นำ และผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์มายาวนาน เรามิผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกความต้องการอย่างแท้จริง พร้อมเลือกสรรนำเสนอสินค้านวัตกรรมทันสมัย และบริการที่่เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และเชื่อถือได้ภายใต้แนวทางการบริหารงานแบบยั่งยืนสำหรับลูกค้าทุกระดับทั้งแบบมืออาชีพ และลูกค้าทั่วไป

กลุ่มบริษัทสามมิตรเสนอผลิตภัณฑ์ และพร้อมงานบริการครบวงจรที่สมบูรณ์แบบสุดสำหรับคุณเพื่อเน้นย้ำว่าเราจะตอบสนองความต้องการทางด้านยานยนต์โลจิสติกส์ของคุณได้อย่างครบถ้วน และด้วยงานบริการคุณภาพที่พร้อมสร้างความพอใจสูงสุดให้กับคุณ

ปรัชญา

ทิศทางสู่ความสำเร็จ