บริษัทสามมิตร กรุ๊ป

รู้จักเรา

จากผู้ประกอบการขนาดเล็กด้านยานยนต์ที่ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2502 บริษัทสามมิตรได้เติบโตก้าวหน้าเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของประเทศ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทันสมัยภายใต้เครื่องหมายการค้า “SMM” โดยบริษัทสามมิตรได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้ผลิตแหนบสำหรับยานยนต์รายแรกของประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทของเรายังมุ่งยกระดับพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพเสมอมา ทั้งในส่วนทีมบุคลากร เทคโนโลยีการผลิตต่างๆ รวมถึงการค้นคว้าและวิจัย เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และ ทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ
ทั้งนี้บริษัทของเรายึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มุ่งดำเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ พร้อมยึดถือแนวคิดอุทิศตนในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องตลอดไป

2502 – 2573


ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัทสามมิตรเริ่มต้นดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้ผลิตแหนบสำหรับยานยนต์เป็นรายแรกของประเทศไทย จากเพียงแค่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์รายย่อยในปี พ.ศ. 2502 จนสามารถเติบโตและขยายสายการดำเนินงานไปสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ รถยนต์และตัวถังรถบรรทุก แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SMM” จนกลายเป็นแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับในตลาด

สามมิตรวันนี้

ปัจจุบัน สามมิตร คือ บริษัทชั้นนำของประเทศไทย ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ยานยนตร์เพื่อการขนส่ง    และ โลจิสติกส์โซลูชั่นที่ดี และครบวงจรที่สุดของประเทศ เราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเต็มประสิทธิภาพและครบวงจร นับตั้งแต่การสนับสนุนและให้บริการด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา การออกแบบที่ทันสมัย การสรรหาวัตถุดิบ การประเมินคุณภาพการผลิต การจำหน่ายและการกระจายสินค้า รวมถึงบริการหลังการขายเช่นกัน

มุ่งสู่อนาคต

เพื่อเป็นการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆ ด้านให้กับลูกค้าของเรา โดยเฉพาะความต้องการด้านโลจิสติกส์ยานยนต์ระดับสากล   เรามุ่งเน้นบริหารจัดการระบบ โลจิสติกส์เพื่อการขนส่งที่ดีที่สุด ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านยานยนต์อันทันสมัยที่พร้อมช่วยสนับสนุนแนวทางการทำงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เรายืนหยัดทุ่มเทพลังความสามารถและเทคโนโลยีทั้งหลาย    เพื่อเน้นย้ำให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราพร้อมที่จะดำเนินงานสนองตอบทุกความต้องการของลูกค้าให้สำเร็จเป็นจริงได้ทั้งในวันนี้และอนาคต

Sammitr Brands