SAMMITR TECH CO., LTD

SAMMITR TECH Company   ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2554  ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขยายฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนตร์ไปสู่กลุ่มลูกค้า OEM ของไทย มีพื้นที่และอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัยสำหรับsupport ลูกค้า OEM
พื้นที่ของ สามมิตรเทคตั้งอยู่ในย่านโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทยซึ่งเป็นพื้นที่โครงการสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องโครงการอุตรสาหกรรม4.0 ซึ่งนำมาใช้เพิ่มกำลังการผลิตและพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ได้มากสูงสุดด้วย
  • SAMMITR TECH CO., LTD
  • 359 ตำบลหัวสำโรง, อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
  • 038 080 200Leave a Reply