SAMMITR MOTORS MANUFACTURING PUBLIC CO.,LTD

กว่า 55 ปีที่ผ่านมา Sammitr Motors Manufacturing Public Co Ltd มีบทบาทสำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ และระบบขนส่งโลจิสติกส์ของไทย เราให้บริการครบวงจรทั้งสินค้าและการบริการสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เกษตรกรรมอุตสาหกรรมเหมือง การขนส่ง อาหารและเครื่องดื่มครอบคลุมถึงบริการรถดัมพ์ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง และรถออกแบบพิเศษทั้งใน และต่างประเทศ เราเป็นผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์และยานยนต์สำหรับพลังงานทดแทนในประเทศไทย รวมถึงสินค้าของเรายังมีวางจำหน่ายไปทั่วโลกอีกด้วย
  • SAMMITR MOTORS MANUFACTURING PUBLIC CO.,LTD
  • 39 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม, เขตอ้อมน้อย, กระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร 74130, ประเทศไทย
  • 662-420-0027 (อัตโนมัติ)
  • 662-420-5189
  • 1800-29-29-88
  • webmaster@sammitr.comLeave a Reply