Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
WhatsApp

สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์เพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์โซลูชั่นครบวงจร ฉลองครบรอบ 60 ปี จัดงานใหญ่ The Next Evolution of World Class Logistics Solution” เพื่อเสริมทัพขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยียานยนต์โลจิสติกส์ พร้อมเปิดตัวรถต้นแบบเสริมโซลูชั่นตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมทุกกลุ่ม ชูบทบาทผู้นำเปิดตัวดิจิทัลแพลทฟอร์มเพื่อการขนส่งแห่งอนาคต ควบจัดฟอรั่มใหญ่แห่งปี ดึงผู้นำธุรกิจและกูรูด้านไอที ยานยนต์และโลจิสติกส์ระดับประเทศ ร่วมชี้ทิศทางอนาคตประเทศไทยหลังดิจิทัลมาถึง โดยมีพันธมิตรคู่ค้าทั้งบริษัทในประเทศไทยและต่างประเทศและผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานกว่า 3 พันคน

คุณยงยุทธ โพธิ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สามมิตร กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า  กลุ่มสามมิตร ในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์เพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์โซลูชั่นครบวงจรมาตลอดระยะเวลา 60 ปี  สามมิตรตระหนักถึงการปรับตัวและการเตรียมพร้อมของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งปัจจุบันกำลังถูกขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุด โดยมีแรงผลักสำคัญหลายประการ เช่น เทคโนโลยี internet of things และ AI การเข้าสู่ยุค 5G ที่ทำให้วิธีการเชื่อมต่อกับลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมาก รวมถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมอี-คอมเมิร์ซ  เหล่านี้กลายเป็นแรงส่งสำคัญให้ภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์เกิดการปรับตัว และสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดให้ได้รับประโยชน์จากการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

“เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของเมืองไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามมิตรจึงได้จัดงาน The Next Evolution of World Class Logistics Solution โดยมีเจตนารมณ์ที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชน รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ยานยนต์ จะมองเห็นปัจจัยต่างๆที่จะมีผลทั้งที่เป็นโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ อันจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้  และนำประโยชน์ที่ได้จากครั้งนี้ ไปต่อยอดและร่วมกันผลักดันให้ทั้งอุตสาหกรรมไทยและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าต่อไป รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

อ่านเพิ่มเติม ที่  https://www.busandtruckmedia.com/16779/

Download link :

busandtruckmedia.com